Giới thiệu

+40 năm

xây dựng và phát triển Vietranstimex

Top50

Công ty vận tải hàng nặng hàng đầu thế giới

3500tấn

Kiện hàng có trọng lượng nặng nhất đã thực hiện

Giới thiệu
Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Vietranstimex là một doanh nghiệp vận tải hàng đầu ở Việt Nam và Khu vực về vận chuyển, xếp dỡ và lắp đặt hàng siêu trường siêu trọng, hàng dự án và thiết bị toàn bộ. Vietranstimex được vinh dự xếp hạng thứ 37 (2018) và có mặt trong top 50 Công ty vận tải hàng nặng hàng đầu thế giới (IC Transport 50) liên tục từ 2011 đến nay.

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế, bốc xếp và vận chuyển các loại hàng hóa, thiết bị siêu trường siêu trọng và hàng dự án dưới hình thức “chìa khóa trao tay”.

VIETRANSTIMEX sở hữu và quản lý một khối lượng lớn máy móc, thiết bị hiện đại từ các đầu kéo và sơ-mi rơ-mooc thông thường cho đến các đầu kéo đặc chủng, các cấu kiện nâng tự hành (SPMT) có sức nâng lên tới 3264 tấn, các module rơ-mooc thủy lực, rơ-mooc tự hành và các cần cẩu chuyên dụng đặc biệt.

Sứ mệnh

Mang đến cho khách hàng sự an toàn, tin cậy tuyệt đối, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong ngôi nhà chung Vietranstimex, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh

Tầm nhìn

Trở thành một doanh nghiệp vận tải xếp dỡ với công nghệ tiên tiến, quản lý chuyên nghiệp và đổi mới liên tục, toàn diện

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết
Trung thực
Sáng tạo

Lịch sử

2010
2009
2003
1997
1995
1993
1987
1983
1979
1976
2010
2010
  • Ngày 28 tháng 05 năm 2010. Bộ Trưởng Bộ GTVT đã có Quyết Định số 1454/QĐ-BGTV Về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty mẹ - Công ty Vận tải đa phương thức thành công ty cổ phần:
  • Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
  • Tên giao dịch bằng tiếng anh: MULTI-MODAL TRANSPORT HOLDING COMPANY
  • Tên thương hiệu: VIETRANSTIMEX

2009
2009
  • Tên công ty: Công ty Vận tải Đa phương thức
  • Địa chỉ: 80 - 82 Bạch Đằng - TP Đà Nẵng
  • Ngày thành lập: 4/10/2007. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1333/QĐ-TTg phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2007-2009; trong đó năm 2008 cổ phần hóa Công ty Vận tải Đa phương thức.
2003
2003
  • Tên công ty: Công ty Vận tải Đa phương thức
  • Địa chỉ:
  • Ngày thành lập: 21/10/2003. Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quyết định số 3097/QĐ-BGTVT về việc đổi tên Công ty Dịch vụ Vận tải II thành Công ty Vận tải Đa phương thức trực thuộc Bộ GTVT và hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Con.
1997
1997
  • Tên công ty: Công ty Dịch vụ Vận tải II
  • Địa chỉ:
  • Ngày thành lập: 15/05/1997 chuyển Công ty Dịch vụ Vận tải Đà Nẵng thành Công ty Dịch vụ Vận tải II trực thuộc Bộ GTVT.
1995
1995
  • Tên công ty: Công ty Dịch vụ Vận tải Đà Nẵng
  • Địa chỉ:
  • Ngày thành lập: 27/11/1995 chuyển Công ty Dịch vụ Vận tải II thành Công ty Dịch vụ Vận tải Đà Nẵng trực thuộc Tổng Công 
1993
1993
  • Tên công ty: Công ty Dịch vụ Vận tải II
  • Địa chỉ:
  • Ngày thành lập: 11/03/1993 thành lập DNNN - Công ty Dịch vụ Vận tải II trực thuộc Bộ GTVT.
1987
1987
  • Tên công ty: Công ty Dịch vụ vận tải II
  • Địa chỉ:
  • Ngày thành lập: 16/12/1987 Đổi tên Công ty Đại lý Vận tải đường biển II thành Công ty Dịch vụ vận tải II trực thuộc Bộ GTVT
1983
1983
  • Tên công ty: Xí nghiệp Đại lý Vận tải Đà Nẵng
  • Địa chỉ:
  • Ngày thành lập: 20/04/1983 đổi tên Công ty Đại lý Vận tải Khu vực II thành Xí nghiệp Đại lý Vận tải Đà Nẵng trực thuộc Đại lý Vận tải đường biển Việt Nam.
1979
1979
  • Tên công ty: Công ty Đại lý Vận tải Khu vực II
  • Địa chỉ:
  • Ngày thành lập: 17/05/1979 đổi tên Công ty Đại lý Vận tải Đà Nẵng thành Công ty Đại lý Vận tải Khu vực II trực thuộc Bộ GTVT.
1976
1976
  • Tên công ty: Công ty Đại lý Vận tải Đà Nẵng trực thuộc Bộ GTVT      
  • Địa chỉ:
  • Ngày thành lập: 27/03/1976 Thành lập Công ty Đại lý Vận tải Đà Nẵng trực thuộc Bộ GTVT.

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo

Chính sách

Chính sách

 • HSE-VN
 • ISO-VN
 • Biện pháp thực hiện
  • Quá trình sản xuất thường xuyên được xem xét, tối ưu hoá để giảm thiểu chi phí. 
  • Cán bộ, công nhân viên được đào tạo theo phương thức thích hợp để đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sản xuất.  
  • Thiết bị được thường xuyên đổi mới ứng dụng theo công nghệ tiên tiến và bảo dưỡng, sửa chữa một cách hợp lý nhằm đảm bảo khả năng phục vụ sản xuất tốt nhất.  
  • Các nhà thầu phụ, nhà cung ứng dịch vụ được đánh giá, lựa chọn và có chính sách hợp lý để họ cung cấp các vật tư và dịch vụ với chất lượng ổn định. 
  • Hệ thống quản lý khoa học, giám sát chặt chẽ trong quá trình sản xuất và được xây dựng trên nền tảng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008 nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất và giao hàng an toàn, đúng tiến độ.
  Tổng giám đốc cam kết tạo mọi điều kiện và những cơ hội cần thiết để toàn thể cán bộ công nhân viên có thể phát huy khả năng của mình nhằm thực hiện chính sách chất lượng của Công ty.

  Tổng giám đốc Công ty chỉ định một người trong ban lãnh đạo công ty đại diện chịu trách nhiệm điều hành, đôn đốc, giám sát việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. 
   
 • An toàn, sức khỏe và môi trường
  Một trong những yếu tố quyết định sự thành công của Vietranstimex trong những năm qua là việc cam kết tuân thủ Chính sách An toàn, Sức khoẻ và Môi trường (HSEMS) trong toàn Công ty. Đây là một yêu cầu bắt buộc trong lĩnh vực vận tải, xếp dỡ thiết bị siêu trường siêu trọng đòi hỏi mức độ an toàn rất cao với các quy trình kiểm tra và giám sát tuân thủ hết sức nghiêm ngặt. Điều này phù hợp với Chính sách chất lượng mà Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã đề ra. 

  Chính sách An toàn Sức khoẻ và Môi trường đã thể hiện sự cam kết của Ban lãnh đạo Công ty là: “Đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho tất cả người lao động của Công ty, đối tác, nhà thầu, khách hàng và cộng đồng có liên quan trong các hoạt động của Công ty; bảo vệ môi trường trong tất cả các hoạt động của Công ty và phù hợp với các quy định, luật lệ, quy tắc, công ước, tiêu chuẩn liên quan của Nhà nước và Quốc tế”.

  Việc áp dụng Chính sách An toàn, Sức khoẻ và Môi trường đã đem lại những thành công lớn, góp phần không nhỏ vào việc duy trì ổn định và tăng trưởng bền vững của Công ty. Các mối nguy cơ, nguy hiểm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được dự báo và kiểm soát; công tác kiểm tra, giám sát an toàn, sức khoẻ và môi trường được duy trì thường xuyên.
 • Trách nhiệm Xã hội
  Trách nhiệm xã hội của chúng tôi (Corporate Social Responsibility hay CSR) được hiểu là "Sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những việc làm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên trong gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội".

  Chúng tôi luôn tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng, ...vv thông qua những hoạt động cụ thể của chúng tôi trong suốt thời gian qua như : phụng dưỡng và chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh Hùng; xây nhà tình thương, tình nghĩa; ủng hộ bão lụt thiên tai, hiến máu nhân đạo, ...v v.
 • Chính sách chất lượng
  Công ty Cổ Phần Vận tải Đa phương thức luôn luôn phấn đấu huy động tối đa đồng bộ tất cả các nguồn lực (nhân lực, tài chính, thiết bị, công nghệ, vật tư) và xây dựng một hệ thống quản lý khoa học nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có Chất lượng, đảm bảo An toàn, đúng Tiến độ và Giá cả hợp lý theo đúng các cam kết đã đề ra.
Hệ thống ISO 14001:2015

Hệ thống ISO 14001:2015

  Hệ thống ISO 45001:2018

  Hệ thống ISO 45001:2018

   Hệ thống ISO 9001:2015

   Hệ thống ISO 9001:2015

   • Hoạt động quản lý và phạm vi dịch vụ:
   • Vận tải, nâng hạ hàng siêu trường siêu trọng, hạ thuỷ/ đổ bộ các cấu kiện siêu lớn, vận tải thiết bị quá khổ và hàng dự án
   • Thiết kế, tư vấn phương án và tính toán kỹ thuật cho việc hạ thuỷ/ đổ bộ các cấu kiện lớn, vận tải thiết bị quá khổ và hàng dự án
   • Nhập khẩu, thực hiện thủ tục thông quan và giao nhận vận tải
   • Vận chuyển hàng hoá đa phương thức trong nước và quốc tế