Hệ thống ISO 9001:2015
21/04/2020 Hệ thống ISO 9001:2015

  • Hoạt động quản lý và phạm vi dịch vụ:
  • Vận tải, nâng hạ hàng siêu trường siêu trọng, hạ thuỷ/ đổ bộ các cấu kiện siêu lớn, vận tải thiết bị quá khổ và hàng dự án
  • Thiết kế, tư vấn phương án và tính toán kỹ thuật cho việc hạ thuỷ/ đổ bộ các cấu kiện lớn, vận tải thiết bị quá khổ và hàng dự án
  • Nhập khẩu, thực hiện thủ tục thông quan và giao nhận vận tải
  • Vận chuyển hàng hoá đa phương thức trong nước và quốc tế