Vận tải đường sông

Vietranstimex hiện đang sở hữu các đội sà lan đường sông có trọng tải từ 400-2,000 DWT ở hai khu vực phía Nam và phía Bắc, với đội ngũ thuyền viên thông thạo các tuyến đường thủy nội địa, dịch vụ vận tải đường sông của Công ty chúng tôi sẽ tham gia vận tải các thiết bị siêu trường siêu trọng mà hạ tầng giao thông đường bộ không thể bảo đảm.

Đồng thời với việc vận tải đường sông chúng tôi sẽ thiết kế và xây dựng các bến nghiêng, bến tạm để bốc xếp hàng siêu trường siêu trọng từ sà lan lên bờ, vận chuyển đến địa điểm giao hàng.

Hệ thống sông ngòi mà Công ty thực hiện để kinh doanh dịch vụ này thể hiện qua các bản đồ sau:

  • Hệ thống Sông Miền Nam
  • Hệ thống Sông Miền Bắc