Dự án bột giấy Sun Paper Laos

Lô hàng nhà máy bột giấy lào (33 cont 40’ và 79 kiện hàng rời, tương đương 3.500cmb) đã có kế hoạch xuất trở lại Trung Quốc do thiếu nguồn nguyên liệu sau 02 năm nhập sang đất Lào. Hiện tại VIETRANSTIMEX đang tiến hành xin phép lưu hành đặc biệt để vận chuyển về Cảng Tiên Sa – Đà Nẵng cho phía đối tác Trung Quốc. Công việc vận chuyển sẽ bắt đầu sau tết âm lịch Ất Mùi.