Dự án Hạ thủy kiện Jacket RC9

Ngày 11/03/2016, Vietranstimex đã di dời và hạ thủy thành công kiện Jacket RC9 (nặng 950 tấn; kích thước: D.52 x R.25 x C.22m) từ vị trí chế tạo xuống sà lan tại Cảng VietSovpetro – Thành phố Vũng Tàu.
Ngoài tổ hợp rơ-mooc đặc chủng SPMT 24 trục x 2 cho việc di dời và hạ thủy, Vietranstimex sử dụng 04 bộ tời thủy lực mới được đầu tư (sức kéo 15 tấn; sức neo 25 tấn). Việc sử dụng 04 bộ tời đã góp phần tăng sự ổn định của sà lan trong quá trình hạ thủy, đảm bảo công việc được thực hiện một cách thuận lợi, kịp thời và an toàn.