Dự án Nhà máy Xi măng Bút Sơn

Phạm vi công việc dự án: Tham gia vận chuyển hàng nặng , hàng quá khổ và container, nhận hàng trực tiếp trên sà lan, giao tại chân công trình, dỡ và lắp đặt các kiện hàng nặng vào bệ. Khách hàng: Tổng công ty xây dựng Sông đà Chủ dự án: Tổng công ty xi măng Việt nam Khối lượng vận chuyển: 13.500 Tấn Kiện năng nhất: 122 T/unit Thời gian: 1996 - 1997