Dự án Nhà máy xi măng Luksvaxi

Phạm vi công việc thực hiện: Chuyển tải toàn bộ hàng hóa của dự án từ Hongkong về Việt nam (tại cảng Đà Nẵng), Thủ tục hải quan, Cung cấp kho bãi và kiểm đếm hàng hoá, Giao hàng đúng tiến độ tại chân công trình, Dỡ và lắp đặt các kiện hàng nặng vào bệ Khách hàng: Luksvaxi Cement Joint venture Co. (Lusk Hongkong) Khối lượng vận chuyển: 15.000 T Kiện năng nhất: 80 T / kiện Thời gian: 1996 - 1997