Dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh

Phạm vi công việc thực hiện dự án: vận chuyển vật tư thiết bị dây chuyền nhà máy từ cảng Vũng Áng đến công trường. Khách hàng : Ban QLDA Xi măng Sông Gianh Khối lượng hàng hóa : 7.500 tấn/ 18.000 cbm. Kiện hàng nặng nhất: 187 tấn Thời gian thực hiện : Từ tháng 12/2003 đến tháng 5/2005