Dự án Nhà máy xi măng Thăng Long

Phạm vi công việc dự án: Bốc xếp vận chuyển toàn bộ thiết bị nhà máy từ cảng Cái lân đến - Nhà máy tại Quảng Ninh và từ cảng Sài Gòn đến Trạm nghiền XM Hiệp Phước tại Nhà bè (kiện quả nghiền nặng 183 tấn ) Khách hàng : Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long Khối lượng : 15.000 FT Kiện nặng nhất : 183 tấn / D16,5 x R6,1 x C 6,35 m Thời gian thực hiện : 2005 - 09/2008