Kinh doanh kho bãi

Hiện tại, hệ thống kho bãi của Công ty CP Vận tải đa phương thức được trải đều trên các vùng miền của nước Việt Nam, từ thủ đô Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh. Diện tích các kho kín từ 500m2 đến 2.000m2 và diện tích bãi từ 3.000m2 đến 18.000m3. Hệ thống kho này được Công ty khai thác sử dụng trong dịch vụ Logitech và cho thuê kho bãi.

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích bãi:15.000 m2
 • Diện tích kho: 2.000 m2
 • Vị trí:Nằm cạnh cầu Vĩnh Tuy & cầu Thanh Trì Hà Nội
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích bãi:15.000 m2
 • Diện tích kho: 2.000 m2
 • Vị trí:Nằm cạnh cầu Vĩnh Tuy & cầu Thanh Trì Hà Nội
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích bãi:15.000 m2
 • Diện tích kho: 2.000 m2
 • Vị trí:Nằm cạnh cầu Vĩnh Tuy & cầu Thanh Trì Hà Nội
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích bãi:15.000 m2
 • Diện tích kho: 2.000 m2
 • Vị trí:Nằm cạnh cầu Vĩnh Tuy & cầu Thanh Trì Hà Nội