ĐẶNG VŨ THÀNH
16/06/2020 ĐẶNG VŨ THÀNH

Chủ Tịch HĐQT

Bùi Quang Liên
14/04/2020 Bùi Quang Liên

Tổng Giám Đốc

LÊ BÁ THỌ
16/06/2020 LÊ BÁ THỌ

Uỷ Viên HĐQT

ĐẶNG DOÃN KIÊN
21/04/2020 ĐẶNG DOÃN KIÊN

Uỷ viên HĐQT