Dự án hạ thủy kiện Jacket ST-LQ

Ngày 18/08/2016, Vietranstimex đã vận chuyển và hạ thủy thành công kiện Jacket ST-LQ (nặng 1.280 tấn; kích thước: D.75 x R.30,5 x C.34,5m) từ vị trí chế tạo xuống sà lan tại Cảng PVC-MS, Vũng Tàu.
Kiện hàng đã được hạ thủy bằng cấu hình rơ-mooc SPMT 6x12 trục.