Sà lan 730 DWT

Sà lan chuyên dùng có trọng tải từ 350 DWT ~ 730 DWT thích hợp với những điều kiện địa lý và vận tải trong khu vực, kết hợp với vận tải trên đường bộ hỗ trợ tích cực cho việc vận chuyển hàng hóa và thiết bị từ cảng đến công trình.
Chiều dài 42.200 mm.
Chiều cao 12.000 mm.
Chiều rộng 2.500 mm.
Số lượng 01 chiếc.