Ngày 10/12/2009 Vietranstimex đã được Bureau Veritas Certification công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008

10/12/2009
Đây là phiên bản tiêu chuẩn mới nhất về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), được sử dụng tại 175 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kết quả soát xét lần 4 của phiên bản đầu tiên được ban hành năm 1987 nhằm giúp Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghịêp tăng cường kiểm soát nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực thỏa mãn các yêu cầu khách hàng.
 
Về mặt cấu trúc, tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vẫn giữ nguyên không thay đổi so với tiêu chuẩn ISO 9001: 2000. Tuy nhiên về mặt nội dung có một số điểm mới chặt chẽ và chính xác hơn về thuật ngữ, chú trọng và hướng dẫn rõ hơn về các vấn đề phân tích dữ liệu.
 
Ngày 10/12/2009, Vietranstimex đã được Bureau Veritas Certification (BVC là tổ chức chứng nhận độc lập của Bureau Veritas là tập đoàn quốc tế chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường và trách nhiệm xã hội trên toàn cầu) công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đây là kết quả nâng cấp từ phiên bản ISO 9001:2000 được BVC chứng nhận từ năm 2003.
 
Với chứng nhận này đã đánh dấu một bước phát triển trên chặng đường hình thành và phát triển của Vietranstimex. Đặc biệt, việc chuẩn hóa về chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế này còn là một cam kết của Vietranstimex  đối với các khách hàng, góp phần nâng cao uy tín, phát triển thương hiệu, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của Vietranstimex trong sân chơi hội nhập vào thị trường quốc tế.
 
Trong cách nhìn nhận tổng quan, việc các doanh nghiệp đã áp dụng tốt ISO 9001:2008 khác hẳn so với các doanh nghiệp chưa áp dụng hệ thống này. Đó là sự nghiêm túc ngay từ hình ảnh của doanh nghiệp đến với khách hàng, tác phong của nhân viên, công tác quản lý, làm việc của tất cả mọi người trong doanh nghiệp. Với những bảng, biểu, nội quy, quy định, quy trình làm việc và nhất là chính sách chất lượng của doanh nghiệp được đặt ngay ngắn, dễ nhìn, dễ thấy cùng với những bảng hướng dẫn công việc rõ ràng.
 
Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 mang lại cho doanh nghiệp giá trị uy tín trên thị trường và ngay cả những người lao động trong đơn vị đó cũng được hưởng những chế độ, sự ưu đãi tốt khiến họ tận tâm, tận lực với công việc hơn, từ đó nhân lên hiệu quả công việc và mang đến thành công cho doanh nghiệp trên bước đường phát triển và hội nhập.