Vietranstimex đền ơn đáp nghĩa nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

01/08/2012

Hình ảnh thăm hỏi, tặng quà tại gia đình các Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Mẹ VNAH Đinh Thị Bằng, Thôn Phú Nham Tây, xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Kính, xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam