Đề Xuất Đưa 2 Dự Án Điện Khí LNG Tại Hải Phòng Vào Quy Hoạch Điện VIII

16/10/2020

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương đầu tư và đề xuất đưa dự án Tổ hợp Nhà máy điện khí LNG do Tập đoàn Exxon Mobil (Hoa Kỳ) đầu tư tại KCN Tiên Lãng 1, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng (công suất 4.500MW) và Nhà máy điện khí LNG tại đảo Cái Tráp, huyện Cát Hải (công suất 1.600MW) vào Quy hoạch điện VIII. 
Dự án Tổ hợp Nhà máy điện khí LNG đặt tại KCN Tiên Lãng 1 với công suất 4.500MW của Tập đoàn Exxon Mobil có tổng mức đầu tư khoảng 5,09 tỷ USD. Dự án sử dụng công nghệ tua bin khí hỗn hợp, chia làm 2 giai đoạn (Giai đoạn 1: 3x750MW đưa vào vận hành giai đoạn 2026 - 2027; Giai đoạn 2: 3x750MW đưa vào vận hành giai đoạn 2029 - 2030).

Kho cảng LNG của Tổ hợp này bao gồm kho cảng nổi, tồn trữ và tái hóa khí (FSRU) và đường ống dẫn khí trong giai đoạn 1, bổ sung thêm tàu FSU trong giai đoạn 2. Công suất cảng nhập là 6 triệu tấn/năm.
Còn dự án Nhà máy điện khí LNG tại đảo Cái Tráp có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,9 tỷ USD. Dự án sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, chia làm 2 giai đoạn (Giai đoạn 1: 800MV đưa vào vận hành năm 2025;

Giai đoạn 2: 800MW đưa vào vận hành năm 2028).
Kho cảng LNG của Nhà máy này bố trí ở phía Đông của đảo Cái Tráp với bồn chứa dung tích khoảng 200.000m3 cùng các hệ thống tái hóa khí (FSRU) đảm bảo khoảng cách quy định an toàn phòng chống cháy nổ. 
Khu vực cảng hàng lỏng tại đảo Cái Tráp có ưu điểm nằm tách biệt với khu bến hàng hóa, an toàn về phòng chống cháy nổ; điều kiện luồng và năng lực tiếp nhận cao, phù hợp với cỡ tàu từ 40.000 - 90.000DWT vận chuyển khí LNG cho nhà máy điện khí LNG.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4274/QĐ-BCT ngày 14/11/2018, công suất cực đại của Thành phố này là: Năm 2020: 1.348MW; năm 2025 là 2.112MW; năm 2030 là 2.986MW và đến năm 2035 là 3.989MW.
Như vậy, so với năm 2020, nhu cầu công suất cực đại của Thành phố này đến năm 2025 cần thêm 764MW; Năm 2030 cần thêm 1.638MW và năm 2035 cần thêm 2.641MW.

Như vậy, Việc đầu tư xây dựng các nhà máy điện khí LNG tại Hải Phòng không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng của thành phố Hải Phòng vào năm 2035 mà còn góp phần tăng cường cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

*Nguồn: nangluongvietnam.vn