SOTRANS Group Vượt Sóng Đại Dịch, Tăng Trưởng Kỷ Lục 42% Năm 2021

16/05/2022

Ngày 11 và 12-5-2022, SOTRANS Group cùng các công ty thành viên Sowatco và Vietranstimex tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên (ĐHCĐ) 2022 với toàn bộ các báo cáo và tờ trình được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Năm 2021 được đánh giá là một năm khó khăn, khi thị trường vận tải vẫn chưa phục hồi ổn định và có những thời điểm giảm sâu, trong khi giá nhiên liệu tăng cao cùng với dịch bệnh Covid -19 tiếp diễn, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy vậy, nhờ chuẩn bị kịch bản ứng phó cùng kế hoạch kinh doanh linh hoạt, SOTRANS Group đã thích ứng tốt với từng thời kỳ và gặt hái kết quả khả quan. 

Theo báo cáo của HĐQT nhóm công ty, tính đến thời điểm 31-12-2021, Sotrans ghi nhận doanh thu kỷ lục 2.886 tỉ đồng với mức tăng trưởng 42% so với năm 2020 và 24% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt 302 tỉ đồng và 246 tỉ đồng, tăng lần lượt 17% và 15%. 

Các khoản đầu tư từ các năm trước cũng đóng góp đáng kể vào tài sản gia tăng của nhóm công ty, nâng tổng tài sản của nhóm công ty từ 2,339 tỷ đồng lên 2.684 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. 

Đây là kết quả kinh doanh vượt mức các chỉ tiêu do cổ đông giao khi SOTRANS Group và các công ty thành viên Sowatco và Vietranstimex tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

Năm 2021, SOTRANS Group tiếp tục thực hiện các khoản đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty con, như: đóng 2 tàu chở container 300 Teus mới; xây dựng, nâng cấp hạ tầng và sắm mới thiết bị cho cảng Long Bình: cẩu Liebherr, đội xe đầu kéo phục vụ vận tải và cẩu 800T phục vụ cho các dự án điện gió…; hoàn thiện và đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý Cảng, logistics, kế toán...

Khả năng thanh toán ngắn hạn của nhóm công ty duy trì ở mức độ an toàn ở mức trên 1,7 lần cho cả hai năm tài chính 2020 và 2021. Đòn bẩy tài chính được nhóm công ty tận dụng cho hoạt động đầu tư và kinh doanh nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, nhưng vẫn đảm bảo được tỷ trọng an toàn với hệ số nợ duy trì ở mức 0.3 lần trên tổng tài sản cho cả 2 năm. 

Tại ĐHCĐ của các công ty thành viên Sowatco và Vietranstimex ngày 11/05 và của SOTRANS Group ngày 12/5, các cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua những mục tiêu và định hướng lớn trong chiến lược chuyển đổi SOTRANS Group giai đoạn 2021 - 2024, nhằm đón đầu sự phục hồi kinh tế hậu Covid-19, tăng tốc hoạt động kinh doanh theo đúng mục tiêu đặt ra.

Trong đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc đã trình thông qua tại đại hội phương án kinh doanh 2022, gồm 5 trụ cột chính:

 
(1) Chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tập trung chuyên môn hóa các lĩnh vực kinh doanh của từng Công ty thành viên: (i) Sotrans Logistics tập trung phát triển mảng giao nhận vận chuyển quốc tế, nội địa và kho bãi; (ii) Vietranstimex tập trung phát triển mảng vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng cho các ngành công nghiệp quan trọng như: điện lực, dầu khí, hóa dầu, xi măng, giao thông, đặc biệt, vận chuyển và lắp đặt điện gió…; (iii) Sowatco tập trung phát triển khai thác cảng và vận chuyển đường thủy tại Việt Nam.
(2) Chuyển đổi nhân sự và tổ chức: Tập trung tái cấu trúc nhân sự và bộ máy tổ chức nhằm đáp ứng nhân lực cho công tác chuyển đổi mô hình kinh doanh và nhu cầu phát triển mạnh mẽ của tập đoàn trong thời gian tới.
(3) Tái cấu trúc và tối ưu hóa tài sản.
(4) Vận hành hiệu quả thông qua tối ưu hệ thống qui trình, qui định và chuyển đổi số hệ thống quản lý kinh doanh.
(5) Tích hợp kinh doanh.

Công tác bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội cũng được cổ đông thông qua nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và chất lượng cao cho nhóm công ty.

Với bề dày truyền thống 47 năm trong ngành Logistics, cùng nỗ lực bền bỉ và sự đồng lòng của toàn thể thành viên, thành công của kỳ đại hội 2022 hứa hẹn sẽ đưa SOTRANS Group và các công ty thành viên Sotrans Logistics, Sowatco và Vietranstimex bước vào một giai đoạn tăng trưởng và đổi mới theo chiến lược đã đề ra.

(SOTRANS Group News)