Fagioli PSC Hàn Quốc ký kết hợp tác kinh doanh với Vietranstimex
06/09/2008 Fagioli PSC Hàn Quốc ký kết hợp tác kinh doanh với Vietranstimex

Chiều ngày 05/09/2008, tại trụ sở Công ty Vận tải Đa phương thức (Vietranstimex) đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa 2 công ty Fagioli PSC Hàn Quốc và Vietranstimex